Privacy Policy

Mūva Game

Wie zijn wij en wat doen we?

De Mūva app is ontwikkeld in samenwerking met de Psychose Stichting. De Mūva app is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun hulpverleners en naasten. De Mūva app helpt je om doelen te stellen gericht op meer bewegen en motiveert je middels een serious game om je doel te halen. Op onze Website: muvaproject.nl vind je meer informatie over de Mūva app.

Wij vinden privacy erg belangrijk. In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens we via de Mūva app en onze Website verwerken. Daarnaast leggen we uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan.

 

Privacy en de relevante wetgeving

Wij verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy wordt met het begrip Persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

 

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

In beginsel verwerken wij geen Persoonsgegevens. Bij het gebruik van de Mūva app kun je zelf een gebruikersnaam invullen, deze gebruikersnaam wordt opgeslagen. Je kiest zelf of dit jouw naam is of een nickname.

 

We verzamelen wel technische gegevens

We verzamelen technische gegevens van jouw gebruik van de Mūva app en de Website. De technische gegevens van de Mūva app worden gebruikt om te onderzoeken hoe vaak een gebruiker de app gebruikt, wat voor doelen de gebruiker stelt en of deze doelen gehaald worden en wat de stemming is van de gebruikers. Dit willen wij onderzoeken omdat wij benieuwd zijn naar het gebruik van de app en of gebruikers die hun doelen halen een betere stemming krijgen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens op de Mūva app te verbeteren.

 

Hoe lang bewaren wij de Persoonsgegevens?

Wij bewaren de Persoonsgegevens en de technische gegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. In beginsel zal dit gedurende de periode van het onderzoeksproject zijn wat aan de Mūva app is verbonden. De gegevens worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

 

Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Wij delen geen Persoonsgegevens met anderen. We delen alleen technische gegevens met het bedrijf IJsfontein. IJsfontein heeft de Mūva app ontwikkeld en helpt ons bij het onderhoud van de Mūva app. De technische gegevens worden alleen gedeeld met IJsfontein indien dit echt noodzakelijk voor het technisch onderhoud van de Mūva app.

 

Hoe beschermen we de Persoonsgegevens?

We werken hard om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen:

  • Beperkte toegang: alleen de onderzoekers die direct verbonden zijn aan het onderzoeksproject wat verbonden is aan de Mūva app hebben toegang tot de gegevens;
  • Wachtwoord: de toegang tot de gegevens is beveiligd met een wachtwoord;
  • Computers worden altijd vergrendeld met een wachtwoord indien de medewerker de werkkamer verlaat.

 

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om de Mūva app en Website te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij de Privacy Policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website samen met de bijgewerkte Privacy Policy.

 

Rechten en onze contactgegevens

De betrokkenen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen hebben het recht om:

  • ons te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten;
  • ons te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;
  • ons te verzoeken om een kopie van de Persoonsgegevens die we verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op verzoek van betrokkene ook doorsturen naar een andere databeheerder;
  • toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken;
  • bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 14 werkdagen na ontvangst te reageren.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, maar ook in het geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop wij met Persoonsgegevens omgaan, kun je een e-mail sturen naar hallo@muvaproject.nl

Het Mūva Project is een samenwerking tussen

Privacy Policy